USLUGE KOJE PRUŽAMO

Usluge u oblasti
elektroenergetike i automatike

Komandna oprema i zaštita

Projektovanje i realizacija sistema zaštite elektroenergetskih objekata

Elektroinstalacije

Projektovanje elektroinstalacija i izvođenje elektroinstalacijskih radova

Kompenzacija reaktivne energije

Projektovanje i realizacija sistema za kompenzaciju reaktivne energije